Beköltözés feltételei

 

Otthonunkba felvételt nyerhetnek mindazok, akik saját jogú nyugellátásban részesülnek, állapotuk nem igényel rendszeres gyógyintézeti kezelést, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek vagy 80 év felettiek. Kizáró okok: az ön-és közveszélyes pszichés állapot, valamint a közösséget zavaró szenvedélybetegség. Az intézményi elhelyezést a hatályos jogszabályok alapján - írásban vagy szóban - kell kérelmeznie az igénylőknek. A kérelem pozitív elbírálása után a férőhely elfoglalását megelőzően, de legkésőbb azzal egyidejűleg a fenntartó képviselője  az 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeleteiben foglaltak alkalmazásával az ellátást igénybe vevővel megállapodást köt. Otthonunkban mindenki saját bútoraival rendezheti be a lakrészét, de előzetes egyeztetés alapján az alapbútorokat mi is tudjuk biztosítani.

A mindennapos együttélés alapvető szabályait az intézményi Házirend részletezi, amiről minden beköltözőt a megállapodás megkötésével egyidejűleg tájékoztatunk.

Az intézmény minden lakója korlátlanul fogadhat látogatókat a lakrészében vagy a közösségi helyiségekben a társas együttélés szabályaira tekintettel. Előzetes egyeztetés után kisebb családi összejöveteleiket is megtarthatják nálunk az arra kijelölt helységben.